Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Lesní mateřské školy
Název práce v češtině: Lesní mateřské školy
Název v anglickém jazyce: Outdoor preschools
Klíčová slova: dítě předškolního věku, přírodní prostředí, učitel, období vtiskování, odcizení přírodě, lesní mateřská škola, pobyt v lese za každého počasí, výzkumy, legislativní podmínky, bezpečí, zdraví
Klíčová slova anglicky: child pre-school age, environment, natural environment, teacher, time of imprinting, denaturalization, outdoor pre-schools, stay in the forest in every weather, researches, legislative conditions, safety, health
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biologie a environmentálních studií (41-KBES)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.01.2010
Datum zadání: 13.01.2010
Datum a čas obhajoby: 07.01.2011 10:00
Místo konání obhajoby: PedF uK Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:17.11.2010
Datum proběhlé obhajoby: 07.01.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK