Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Europeizace českého pracovního práva
Název práce v češtině: Europeizace českého pracovního práva
Název v anglickém jazyce: Europeanization of Czech labour law
Klíčová slova: Pracovní právo, zákoník práce, europeizace
Klíčová slova anglicky: Labour law, Labour Code, europeanization
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.12.2009
Datum zadání: 19.10.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.02.2012
Datum a čas obhajoby: 20.12.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.11.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:29.11.2011
Datum proběhlé obhajoby: 20.12.2011
Oponenti: prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomova prace ma za ukol osvetlit pojem europeizace a dale objasnit proces europeizace ceskeho pracovniho prava, zejmena zakoniku prace.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Diploma aimes at clarification of the term europeanisation and it also deals with the process of europeanisation of the Czech labour law, especially Labour Code.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK