Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Informovaný souhlas, zejména trestněprávní aspekty
Název práce v češtině: Informovaný souhlas, zejména trestněprávní aspekty
Název v anglickém jazyce: The informed consent, particularly the criminal aspects
Klíčová slova: informovaný, souhlas, zákrok
Klíčová slova anglicky: informed, consent, treatment
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Centrum zdravotnického práva (22-CZP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Olga Sovová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.12.2009
Datum zadání: 14.05.2012
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.06.2012
Datum a čas obhajoby: 12.06.2012 11:00
Místo konání obhajoby: PF UK Praha, místnost č. 203
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:14.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2012
Oponenti: prof. JUDr. Dagmar Císařová, DrSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce se zabývá poslední dobou stále více diskutovaným tématem informovaného souhlasu pacienta s lékařským zákrokem, se zaměřením na trestněprávní rozměr tohoto právního institutu. Nutnost souhlasu pacienta s lékařským zákrokem je neoddělitelnou součástí moderních právních řádů v drtivé většině demokratických zemí. Jedná se o základní podmínku přípustnosti provedení jakéhokoli lékařského zákroku. Po úvodní kapitole o vývoji vztahu lékaře a pacienta práce analyzuje platnou právní úpravu informovaného souhlasu, která doznává v době jejího dokončení významných legislativních změn. Následující kapitola je věnována samotnému úkonu souhlasu a také poučení, které mu má předcházet a požadavkům kladeným na jejich platnost a úplnost. Pro posouzení trestněprávního rozměru je provedena analýza trestních předpisů, jejichž použití připadá v úvahu v souvislosti s narušením práva pacienta na vyslovení informovaného souhlasu, včetně jejího srovnání s úpravnou zahraniční.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis deals with a current problem of informed consent of a patient to a medical treatment, with a special regard to aspects of such consent pertaining to criminal law. Current healthcare in a vast majority of modern countries is based on the principle of informed consent. Following an introductory review of the history of the physician-patient relationship, the current legislation surrounding the informed consent is analyzed. These laws are undergoing major changes as this thesis is being finished, giving me the chance to describe both past and future legal regulation. I proceed to describe in detail when the informed consent is required, in what form must it be granted and what sort of medical information is needed to be given to the patient prior to his decision. To adequately weigh the aspects of criminal responsibility in relation to informed consent, the analysis of all possible forms of legal responsibility is performed, with some comparisons to relevant criminal regulation in other countries being made.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK