Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Intraindividuaální variabilita opakovaného pohybu a její indikátory při řízení motorového vozidla
Název práce v češtině: Intraindividuaální variabilita opakovaného pohybu a její indikátory při řízení motorového vozidla
Název v anglickém jazyce: Intraindividual variability of repetitive movement and its indicators for motor vehicle driving
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.12.2009
Datum zadání: 10.12.2009
Datum a čas obhajoby: 10.12.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.12.2009
Datum proběhlé obhajoby: 10.12.2009
Oponenti: prof. PhDr. František Vaverka, CSc.
  Ing. Miloslav Vilímek, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK