Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pokusy o obnovu české občanské společnosti v roce 1968. Sociální demokracie, Klub angažovaných nestraníků a K 231 - Sdružení bývalých politických vězňů
Název práce v češtině: Pokusy o obnovu české občanské společnosti v roce 1968. Sociální demokracie, Klub angažovaných nestraníků a K 231 - Sdružení bývalých politických vězňů
Název v anglickém jazyce: The attempts to restore the Czech civil society in 1968. The social democracy, Club of the engaged non-party men and K 231 - Association of former political prisoners
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.12.2009
Datum zadání: 09.12.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 03.12.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.12.2009
Datum proběhlé obhajoby: 03.12.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
  prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná DP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK