Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Město jako domov. Kulturologický přístup ke globálním problémům
Název práce v češtině: Město jako domov. Kulturologický přístup ke globálním problémům
Název v anglickém jazyce: The city as a home. A culturological approach to global problems
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jitka Ortová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2009
Datum zadání: 09.11.2009
Datum a čas obhajoby: 09.11.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.11.2009
Datum proběhlé obhajoby: 09.11.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.
  PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná DP
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK