Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Živly jako metafora osobnosti
Název práce v češtině: Živly jako metafora osobnosti
Název v anglickém jazyce: Elements as a metaphor of personality
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. MUDr. Mgr. Radvan Bahbouh, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.12.2009
Datum zadání: 03.12.2009
Datum a čas obhajoby: 03.12.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.12.2009
Datum proběhlé obhajoby: 03.12.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. Jan Srnec, CSc.
  prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná dis.pr.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK