Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Specifika mužské a ženské kultury v základních životních sférách (se zaměřením na soudobou západní kulturu)
Název práce v češtině: Specifika mužské a ženské kultury v základních životních sférách (se zaměřením na soudobou západní kulturu)
Název v anglickém jazyce: The specificity of male and female culture in the basic life areas (focused on contemporary occidental culture)
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.09.2009
Datum zadání: 09.09.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 24.11.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 24.11.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Martin Soukup, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
nová práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK