Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika nedostatku sester v intenzivní péči
Název práce v češtině: Problematika nedostatku sester v intenzivní péči
Název v anglickém jazyce: Problems of Nurse's Scarcity in Intensive Care
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Hocková, MPH, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.12.2009
Datum zadání: 01.03.2011
Datum a čas obhajoby: 24.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2010
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B01602)
Oponenti: PhDr. Pavla Pavlíková
 
 
 
Zásady pro vypracování
se řídí Pokyny pro vypracování bakalářských prací, Opatřením děkana č. 10/2008 a Pokyny pro napsání práce na závěr bakalářských, magisterských nebo doktorských studií k získání titulu Bc., Mgr. nebo PhD.
na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
Předběžná náplň práce
Zjistit příčiny nedostatku sester a její důsledky.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK