Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zhodnocení rizikových faktorů alergických onemocnění u dětí ve znečištěném regionu
Název práce v češtině: Zhodnocení rizikových faktorů alergických onemocnění u dětí ve
znečištěném regionu
Název v anglickém jazyce: Evaluation of risk factors of allergic diseases in children in a polluted region
Klíčová slova: alergie, astma, rodinná anamnéza, rizikové faktory
Klíčová slova anglicky: allergy, asthma, family history, risk factors
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Mimofakultní pracoviště (12-JINE)
Vedoucí / školitel: Mgr. Hana Šlachtová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.12.2009
Datum zadání: 08.12.2009
Datum a čas obhajoby: 29.06.2011 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 29.06.2011
Oponenti: prof. MUDr. Milena Černá, DrSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Prevalence alergických onemocnění u dětí v Ostravě, Karviné a Frýdku-Místku a jejich analýza ve vztahu k osobní a rodinné anamnéze, socioekonomickým a environmentálním faktorům na základě dotazníkového šetření, které proběhlo v rámci Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí v ČR.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK