Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Organizační změny a jejich pracovněprávní důsledky
Název práce v češtině: Organizační změny a jejich pracovněprávní důsledky
Název v anglickém jazyce: Organizational changes and their legal and employment consequences
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.07.2008
Datum zadání: 15.07.2008
Datum a čas obhajoby: 15.10.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.10.2008
Datum proběhlé obhajoby: 15.10.2008
Oponenti: prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK