Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní úprava daně z nemovitostí v České republice a její komparace s právní úpravou v Německu a Belgii
Název práce v češtině: Právní úprava daně z nemovitostí v České republice a
její komparace s právní úpravou v Německu a Belgii
Název v anglickém jazyce: Legal regulation of the real estate tax in the Czech Republic
and its comparison with the legal regulation in Germany and
Belgium
Klíčová slova: daň z nemovitostí, plošné stavby, Belgie, Německo
Klíčová slova anglicky: real estate tax, surface construction, Belgium, Germany
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.12.2009
Datum zadání: 07.12.2009
Datum a čas obhajoby: 23.01.2012 00:00
Místo konání obhajoby: PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:31.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.01.2012
Oponenti: JUDr. Petr Novotný, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem mé práce je analyzovat právní úpravu daně z nemovitostí v České republice, zhodnotit současný právní stav a navrhnout případné změny do budoucna
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The purpose of my thesis is to analyse the regulation of real estate tax in the Czech Republic, to assess the current legal situation and to suggest possible future changes.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK