Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv záměny olova jinými netoxickými prvky na vlastnosti pájek pro elektroniku
Název práce v češtině: Vliv záměny olova jinými netoxickými prvky na vlastnosti pájek pro elektroniku
Název v anglickém jazyce: The influence of led exchange by other non-toxic
elements on properties of solders for electronic
applications
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Miloš Janeček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.09.2009
Datum zadání: 18.09.2009
Datum a čas obhajoby: 03.11.2009 00:00
Datum odevzdání tištěné podoby:18.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 03.11.2009
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK