Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Změny krajinného pokryvu na příkladu vrcholové části Oblíku (České Středohoří)
Název práce v češtině: Změny krajinného pokryvu na příkladu vrcholové části Oblíku (České Středohoří)
Název v anglickém jazyce: Changes in land cover in the summit part of the Mt. Oblík (České Středohoří Mts.)
Klíčová slova: stepi,vrchol Oblík,České středohoří,historické mapy,letecké snímky
Klíčová slova anglicky: steppe,Mt.Oblík,České středohoří Mts.,old maps,aerial photographs
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.01.2010
Datum zadání: 12.01.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:21.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2010
Oponenti: Mgr. Katarína Demková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
pracuj
Seznam odborné literatury
cti
Předběžná náplň práce
pracuj
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
work
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK