Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Občanskoprávní odpovědnost ve sportu
Název práce v češtině: Občanskoprávní odpovědnost ve sportu
Název v anglickém jazyce: Civil liability in sports
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.12.2009
Datum zadání: 07.12.2009
Datum a čas obhajoby: 28.05.2010 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2010
Oponenti: prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK