Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Politický proces s Dagmar Šimkovou a spol.
Název práce v češtině: Politický proces s Dagmar Šimkovou a spol.
Název v anglickém jazyce: The political process with Dagmar Šimková and others
Klíčová slova: Dagmar Šimková, politický proces, perzekuce, velezrada, komunistický režim
Klíčová slova anglicky: Dagmar Šimková, political trial, persecution, treason, communist regime
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra právních dějin (22-KPD)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.12.2009
Datum zadání: 07.06.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.09.2011
Datum a čas obhajoby: 26.09.2011 12:00
Místo konání obhajoby: 205
Datum odevzdání elektronické podoby:06.09.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:07.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2011
Oponenti: doc. JUDr. Ladislav Soukup, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem mé práce je zabývat se politickým procesem s Dagmar Šimkovou, získat další archivní dokumenty, doplnit si celkový obraz a kontext celého případu a následně získané poznatky a informace zpracovat a shrnout v této práci a umožnit tak širší a kvalifikovanější pohled na celý proces.
Pro svoji práci jsem si stanovil čtyři vstupní hypotézy:
První z nich je ta, že případ s Dagmar Šimkovou jakožto součást rozsáhlejší akce „Zběhové“ byl vyprovokován Státní bezpečností. Druhá hypotéza tvrdí, že Dagmar Šimková nebyla součástí rozsáhlejší, organizované špionážní skupiny, která umožnila útěk dvou zběhů, tato skupina fakticky neexistovala a byla uměle sestavena StB. Třetí hypotézou mé práce je, že proces s Dagmar Šimkovou byl procesem politickým a naplnil jeho pojmové znaky. Konečně čtvrtá hypotéza tvrdí, že přestože byla Dagmar Šimková odsouzena v politickém procesu, vědomě naplňovala znaky trestné činnosti, za niž byla odsouzena.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of my work was to deal with this case of a young condemned in a political trial, to observe it in a larger context and to describe in general an important period of Czechoslovakia history, the fifties and sixties of 20th century on this concrete example.
In my work I dealt with four hypothesis. The first one was that the case of Dagmar Šimková as a part of a larger action called „Deserters“ was provocated by States security. Second hypothesis was that there was no statewide organised spy group lead by Bohumil Klíma or anyone else whose Dagmar Šimková had been a member and that there were only many people who – in some cases – only knew each other and with no other intention helped two deserters to hide. The third hypothesis I set in my work was that the trial was a political one which fulfiled the main characteristics of a political trial. And the last hypothesis I worked with was that althoug Dagmar Šimková was sentenced in a political trial, she intentionally did an illegal activity she was sentenced for. However, her social dangerousness was not as big as it was described in the sentence.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK