Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prožívání pacientů v hluboké analgosedaci
Název práce v češtině: Prožívání pacientů v hluboké analgosedaci
Název v anglickém jazyce: Experience of Patients in Deep Sedation
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Jana Marsová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.12.2009
Datum zadání: 01.03.2011
Datum a čas obhajoby: 22.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2010
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B01602)
Oponenti: Mgr. Iva Kubátová-Šafránková
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Mgr. Jana Marsová
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK