Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Nemajetková újma
Název práce v češtině: Nemajetková újma
Název v anglickém jazyce: Non-property loss
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.12.2009
Datum zadání: 03.12.2009
Datum a čas obhajoby: 23.09.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2010
Oponenti: doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK