Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání dvou existujících překladů Rousseauova díla "Les Rêveries du promeneur solitaire"
Název práce v češtině: Srovnání dvou existujících překladů Rousseauova díla "Les Rêveries du promeneur solitaire"
Název v anglickém jazyce: Comparison of two Czech translations of Rousseou's "Les Rêveries du promeneur solitaire"
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jana Králová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.09.2009
Datum zadání: 02.09.2009
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 30.11.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 30.11.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jovanka Šotolová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
nová práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK