Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Subsidy competition for spillovers for inward FDI
Název práce v češtině: Subsidy competition for spillovers for inward FDI
Název v anglickém jazyce: Subsidy competition for spillovers for inward FDI
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.09.2009
Datum zadání: 01.09.2009
Datum a čas obhajoby: 23.10.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 23.10.2009
Oponenti: doc. Ing. Vladimír Benáček, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK