Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Efficiency of EU Merger control
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Efficiency of EU Merger control
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.09.2009
Datum zadání: 15.09.2009
Datum a čas obhajoby: 23.10.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 23.10.2009
Oponenti: prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK