Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fractality of stock markets: a comparative study
Název práce v češtině: Fraktalita akciových trhů: komparativní studie
Název v anglickém jazyce: Fractality of stock markets: a comparative study
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.08.2009
Datum zadání: 30.08.2009
Datum a čas obhajoby: 23.10.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 23.10.2009
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK