Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Cost of Equity Estimation Techniques used by Valuation Experts
Název práce v češtině: Když dva dělají to samé.
Název v anglickém jazyce: Cost of Equity Estimation techniques used by Valuation experts
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: doc. Bc. Jiří Novák, M.Sc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.09.2009
Datum zadání: 14.09.2009
Datum a čas obhajoby: 23.10.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 23.10.2009
Oponenti: prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK