Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bifunkční chelatanty dvojmocné mědi
Název práce v češtině: Bifunkční chelatanty dvojmocné mědi
Název v anglickém jazyce: Bifunctional ligands for copper(II) complexation
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra anorganické chemie (31-240)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Kotek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.11.2009
Datum zadání: 01.09.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:06.09.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:06.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2010
Oponenti: Ing. Miroslav Lorenc
 
 
 
Předběžná náplň práce
?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK