Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Autoobraz kazašských studentů v České republice
Název práce v češtině: Autoobraz kazašských studentů v České republice
Název v anglickém jazyce: Self-Image of Kazakh Students in the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.11.2009
Datum zadání: 30.11.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:19.01.2010
Datum proběhlé obhajoby: 19.01.2010
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK