Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Srovnání základních algoritmů pro problém diskrétního logaritmu
Název práce v češtině: Srovnání základních algoritmů pro problém diskrétního logaritmu
Název v anglickém jazyce: Comparison of basic algorithms for the discrete logarithm problem
Klíčová slova: problém diskrétního logaritmu
Klíčová slova anglicky: discrete logarithm problem
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra algebry (32-KA)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Přemysl Jedlička, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.10.2010
Datum zadání: 20.10.2010
Datum a čas obhajoby: 09.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:05.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2011
Oponenti: doc. Mgr. Pavel Příhoda, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Jan Zvánovec
Zásady pro vypracování
Implementace jednodušších metod (Pohlig-Hellman, Pollard-ró, baby-step giant-step,...) pro řešení diskrétního logaritmu nad jednoduše implementovatelnými grupami, v standardním programovacím jazyce (např. C či C++) za použití nějaké standardní knihovny pro práci s velkými čísly (například GMP).
Implementace by měla by být navržena tak, aby bylo možné snadné rozšíření pro výpočet nad složitějšími skupinami grup. Je též možno se zamyslet nad tím, jak lze příslušné algoritmy paralelizovat. Hlavním výstupem práce bude následně experimentální srovnání efektivity implementovaných algoritmů nad různými grupami.
Seznam odborné literatury
Menezes, Alfred J., Paul C. van Oorschot, Scott A. Vanstone: Handbook of Applied Cryptography
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK