Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika cytomegalovirové infekce u transplantovaných pacientů.
Název práce v češtině: Problematika cytomegalovirové infekce u transplantovaných pacientů.
Název v anglickém jazyce: Cytomegalovirus infection in transplant patients
Klíčová slova: Cytomegalovirus, transplantace hematopoetických kmenových buněk, orgánová transplantace, detekce, monitorování, polymerázová řetězová reakce, buněčná imunita, protilátková imunita
Klíčová slova anglicky: Cytomegalovirus, hematopoietic stem cell transplantation, solid organ transplantation, detection, monitoring, polymerase chain reaction, cellular immunity, humoral immunity
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.11.2009
Datum zadání: 13.07.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:10.08.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:10.08.2010
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2010
Oponenti: Mgr. Karel Harant
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK