Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pohlavní rozmnožování ochrofytních řas
Název práce v češtině: Pohlavní rozmnožování ochrofytních řas
Název v anglickém jazyce: Sexual reproduction of ochrophyte algae
Klíčová slova: pohlavní rozmnožování, skrytý sex, protista, řasy, Ochrophyta
Klíčová slova anglicky: sexual reproduction, cryptic sex, protist, algae, Ochrophyta
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Marek Eliáš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.11.2009
Datum zadání: 28.11.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2010
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2010
Oponenti: Mgr. Jana Kulichová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK