Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Veřejnoprávní úprava podnikání v taxislužbě
Název práce v češtině: Veřejnoprávní úprava podnikání v taxislužbě
Název v anglickém jazyce: Public law regulation of business in taxis
Akademický rok vypsání: 2001/2002
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.03.2002
Datum zadání: 26.03.2002
Datum a čas obhajoby: 14.06.2006 12:00
Místo konání obhajoby: č. 106
Datum odevzdání tištěné podoby:14.10.2005
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2006
Oponenti: Leoš Mikule
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK