Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fyziologický význam bolesti
Název práce v češtině: Fyziologický význam bolesti
Název v anglickém jazyce: Physiological significance of pain
Klíčová slova: fyziologie bolesti, bolest, nocicepce, únikový obranný reflex, kongenitální analgezie, akutní bolest, neuropatická bolest
Klíčová slova anglicky: physiology of pain, pain, nociception, defensive withdrawal reflex, congenital analgesia, acute pain, neuropathic pain
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: doc. MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.10.2011
Datum zadání: 03.10.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:14.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2012
Oponenti: Mgr. Petr Telenský, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK