Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Syntéza a studium vlastností thiamakrocyklů
Název práce v češtině: Syntéza a studium vlastností thiamakrocyklů
Název v anglickém jazyce: The synthesis of thiamacrocycles and the study of their properties
Klíčová slova: deriváty tetrathiafulvalenu, pi-pi- interakce, fullereny
Klíčová slova anglicky: tetrathiafulvalene derivatives, pi-pi- interaction, fullerenes
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra organické chemie (31-270)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ivo Starý, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.11.2009
Datum zadání: 27.11.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:12.06.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:12.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2010
Oponenti: RNDr. Mgr. Jiří Kroutil, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK