Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Percepce současné přeshraniční spolupráce představiteli obcí v česko-polském pohraničí: příklad Broumovska
Název práce v češtině: Percepce současné přeshraniční spolupráce představiteli obcí
v česko-polském pohraničí: příklad Broumovska
Název v anglickém jazyce: Perception of Present Cross-border Cooperation by Representatives of Municipalities in the Czech-Polish Borderland: Case Study of the Broumov Region
Klíčová slova: přeshraniční spolupráce, česko-polské pohraničí, Broumovsko
Klíčová slova anglicky: cross-border cooperation, Czech-Polish borderland, Broumov region
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.11.2009
Datum zadání: 19.08.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:16.11.2010
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2010
Oponenti: Mgr. Petr Osoba
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK