Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Mezinárodní řešení sporů v oblasti sportu
Název práce v češtině: Mezinárodní řešení sporů v oblasti sportu
Název v anglickém jazyce: International dispute resolution in sports
Klíčová slova: mezinárodní sportovní právo, řešení sporů, CAS
Klíčová slova anglicky: international sports law, dispute resolution, CAS
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.11.2009
Datum zadání: 02.12.2010
Datum a čas obhajoby: 24.03.2011 15:30
Místo konání obhajoby: PF UK místnost č. 217
Datum odevzdání elektronické podoby:09.12.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:09.12.2010
Datum proběhlé obhajoby: 24.03.2011
Oponenti: prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Úvod
1. Sport a právo
2. Mezinárodní aspekt sportovního práva
3. Mezinárodní sportovní organizace
4. Spory v oblasti sportu
5. Řešení sporů v rámci mezinárodních sportovních organizací
6. Sportovní arbitrážní soud
7. Sport a Evropská unie
Závěr
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Introduction
1. Sport and law
2. International aspects of sports law
3. International sports organizations
4. Disuptes in sports
5. Dispute resolution in the framework of international sports organizations
6. The Court of Arbitration for Sport
7. Sport and the European Union
Conclusion
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK