Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výzkum a vývoj prostředků pro přírodovědné vzdělávání v předškolním a mladším školním věku
Název práce v češtině: Výzkum a vývoj prostředků pro přírodovědné vzdělávání v předškolním a mladším školním věku
Název v anglickém jazyce: Research and development of means for science education in preschool and early school age
Klíčová slova: přírodovědná témata, jednoduché pokusy, metodické materiály
Klíčová slova anglicky: science topics, simple experiments, methodological materials
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Vedoucí / školitel: RNDr. Renata Šulcová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.11.2014
Datum zadání: 20.11.2014
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:25.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2016
Oponenti: RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Rešeršní přehled prostředků v současném předškolním přírodovědném vzdělávání, RVP.
Výběr a přehled nejzajímavějších materiálů.
Vývoj a tvorba vlastního námětu, materiálů pro předškolní přírodovědu.
Realizace a ověření prostředků v praxi.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK