Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Historické a současné antropogenní gradienty v krajině
Název práce v češtině: Historické a současné antropogenní gradienty v krajině
Název v anglickém jazyce: Historical and present anthropogenic gradients in landscape
Klíčová slova: rostlinná diverzita, lidský vliv, hemerobie, fragmentace, disturbance
Klíčová slova anglicky: plant diversity, human influence, hemeroby, fragmentation, disturbance
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jaroslav Vojta, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.11.2009
Datum zadání: 13.05.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:02.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2010
Oponenti: Mgr. Tereza Klinerová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK