Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Markovské procesy a teorie kreditních rizik
Název práce v češtině: Markovské procesy a teorie kreditních rizik
Název v anglickém jazyce: Markov chains and credit risk theory
Klíčová slova: kreditní riziko, markovské řetězce, odhady v markovských řetězcích, pravděpodobnost defaultu
Klíčová slova anglicky: credit risk, markov chains, estimates in markov chains, probability of default
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: RNDr. Michaela Prokešová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.11.2009
Datum zadání: 26.11.2009
Datum a čas obhajoby: 28.05.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.04.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:16.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2012
Oponenti: doc. RNDr. Petr Lachout, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomantka pojedná o modelech kreditních rizik. Zaměří se na vícestavové modely, které jsou založeny na teorii Markovských řetězců. Bude diskutovat jejich předpoklady a odůvodněnost těchto předpokladů v praxi. Součástí práce bude numerická analýza dat.
Seznam odborné literatury
[1] Dupačová, J., Hurt, J., Štěpán, J.: Stochastic Modeling in Economics and Finance. Kluwer Academic Publishers. Dordrecht 2002.

[2] Morgan, J. P., Reuters: RiskMetrics - Technical Document. 4th ed., Morgan Guaranty Trust Company. New York 1996.

[3] Credit Suisse Financial Products. Credit Risk+. Credit Suisse First Boston. www.csfb.com/creditrisk. 1997.

[4] Bluhm, C. et al.: Credit Risk Modeling. Chapman & Hall/CRC. Boca Raton 2003.

[5] Kiefer, M.N., Larson, C.E.: A simulation estimator for testing the time homogeneity of credit rating transitions, Journal of Empirical Finance 14 (2007), 818-835.

[6] Jafry, Y., Schuermann, T.: Measurement, estimation and comparison of credit migration matrices, Journal of Banking and Finance 28 (2004), 2603-2639.

dle domluvy a schopností řešitelky.
Předběžná náplň práce
Markovské procesy a teorie kreditních rizik
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Markov chains and credit risk theory
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK