Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Alternativní tresty odnětí svobody a jejich komparace v rámci Evropské unie
Název práce v češtině: Alternativní tresty odnětí svobody a jejich komparace v rámci Evropské unie
Název v anglickém jazyce: Alternative sentencing and its comparison with other European Union countries
Klíčová slova: alternativní tresty, domácí vězení, veřejně prospěšné práce
Klíčová slova anglicky: alternative sentences, house arrest, community service punishment
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.11.2009
Datum zadání: 02.11.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.06.2012
Datum a čas obhajoby: 05.06.2012 14:00
Místo konání obhajoby: PF UK - 309
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:16.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2012
Oponenti: doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
V práci jsou rozpracovány jednotlivé alternativy trestu odnětí svobody v jejich užším pojetí, tzn. nově inkorporovaný trest domácího vězení či novelizovaný trest obecně prospěšných prací atd. a dále práce komparuje zahraniční právní úpravy dané problematiky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis elaborates the various alternatives of imprisonment in the narrower sense, i.e. newly incorporated house arrest or community service punishment etc. and further the thesis compares the foreign legislation thereof.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK