Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Trest smrti
Název práce v češtině: Trest smrti
Název v anglickém jazyce: Death penalty
Klíčová slova: Trest smrti
Klíčová slova anglicky: The Death penalty
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.11.2009
Datum zadání: 02.11.2010
Datum a čas obhajoby: 24.02.2011 14:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:30.11.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:01.12.2010
Datum proběhlé obhajoby: 24.02.2011
Oponenti: prof. JUDr. Oto Novotný, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK