Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Genomický imprinting a evoluce pohlavně dimorfních znaků
Název práce v češtině: Genomický imprinting a evoluce pohlavně dimorfních znaků
Název v anglickém jazyce: Genomic imprinting and evolution of sexually dimorphic traits
Klíčová slova: genomický imprinting, pohlavní dimorfismus, pohlavní konflikt, pohlavně antagonistická selekce, inaktivace chromosomu X, pohlavní chromosomy
Klíčová slova anglicky: genomic imprinting, sexual dimorphism, sexual conflict, sexually antagonistic selection, X-chromosome inactivation, sex chromosomes
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.11.2009
Datum zadání: 26.11.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:24.08.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:24.08.2010
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2010
Oponenti: doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK