Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv světla na složení a diverzitu lesní vegetace v Českém Středohoří
Název práce v češtině: Vliv světla na složení a diverzitu lesní vegetace v Českém Středohoří
Název v anglickém jazyce: Influence of understory light on diversity and composition
of forest vegetation in the České Středohoří Mts.
Klíčová slova: Beta diverzita; České středohoří; druhová diverzita; ekologická nika; heterogenita prostředí; lesní vegetace; půda; světlo; temperátní opadavé lesy
Klíčová slova anglicky: Beta diversity; České středohoří; Ecological niche; Heterogeneity; Forest vegetation; Light conditions; Soil; Species richness; Temperate deciduous forest
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Kopecký, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.11.2009
Datum zadání: 10.02.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:06.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2011
Oponenti: Mgr. Tomáš Černý, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK