Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Spr0334, nový protein buněčného dělení u Streptococcus pneumoniae.
Název práce v češtině: Spr0334, nový protein buněčného dělení u Streptococcus pneumoniae.
Název v anglickém jazyce: Spr0334, new protein of cell division in Streptococcus pneumoniae.
Klíčová slova: Spr0334, serin/threoninová proteinkinasa, buněčné dělení, Streptococcus pneumoniae, fosforylace
Klíčová slova anglicky: Spr0334, serine/threonine protein kinase, cell division, Streptococcus pneumoniae, phosphorylation
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Linda Doubravová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.11.2009
Datum zadání: 21.01.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:25.08.2012
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2012
Oponenti: doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK