Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Ontogenetický vývoj obličeje ve vztahu k forenzní antropologii
Název práce v češtině: Ontogenetický vývoj obličeje ve vztahu k forenzní antropologii
Název v anglickém jazyce: Ontogenetic development of the face in relation to the forensic anthropology
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.11.2009
Datum zadání: 31.08.2010
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2010
Oponenti: Mgr. Pavla Zedníková Malá, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK