Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Růst a vývoj obličeje u pacientů s orofaciálními rozštěpy
Název práce v češtině: Růst a vývoj obličeje u pacientů s orofaciálními rozštěpy
Název v anglickém jazyce: Growth and development of the face in patients with orofacial clefts
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jana Velemínská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.11.2009
Datum zadání: 26.08.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:13.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2010
Oponenti: RNDr. Petra Stránská
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK