Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Biomechanické odezvy stojné nohy v průběhu kopu do míče
Název práce v češtině: Biomechanické odezvy stojné nohy v průběhu kopu do míče
Název v anglickém jazyce: Biomechanics effects of support foot during the kick
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.10.2008
Datum zadání: 15.10.2008
Datum a čas obhajoby: 30.04.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 30.04.2010
Oponenti: PhDr. Mario Buzek, CSc.
 
 
 
Konzultanti: doc. PaedDr. Tomáš Malý, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK