Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelská kazuistika u pacientky po totální endoprotéze kyčelního kloubu
Název práce v češtině: Ošetřovatelská kazuistika u pacientky po totální endoprotéze kyčelního kloubu
Název v anglickém jazyce: Nursing Care for a Patient after a Hip Replacement
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: PhDr. Helena Chloubová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.11.2009
Datum zadání: 09.03.2010
Datum a čas obhajoby: 07.06.2010 10:00
Místo konání obhajoby: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1.LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2010
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01223)
Oponenti: prof. MUDr. Jan Schützner, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Sledování a provádění ošetřovatelské péče u vybraného pacienta, studentka provádí kontinuálně po dobu 3 až 5ti dnů.
Seznam odborné literatury
Sosna Antonín, Pokorný David, Jahoda David. Náhrada kyčelního kloubu. 1. vyd. Praha: Triton, 2003. 58 s. ISBN 80 ? 7254 ? 302 ? 4.

Kačinetzová Alena. Bolesti kyčelních kloubů. 1. vyd. Praha: Triton, 2003. 135 s. ISBN 80- 7254 ? 335 ? 0

Sosna Antonín, Pokorný David, Jahoda David. Endoprotéza kyčelního kloubu, průvodce pacienta obdobím operace, rehabilitace a dalším životem. 1. vyd. Praha: Triton, 1999. 40s. ISBN 80 ? 7254 ? 046 ? 7

Karpaš Karel. Operace endoprotézy kyčelního kloubu, informace pro pacienty. 1. vyd. Hradec Králové: Nucleus HK, 2004. 19 s. ISBN 80 ? 86225 ? 62 ? 3

Jahoda David, Sosna Antonín, Nyč Otakar. Infekční komplikace kloubních náhrad. 1. vyd. Praha: Triton, 2008. 220 s. ISBN 978 ? 80 ? 7387 ? 158 ? 1

Čech Oldřich, Džupa Valér. Revizní operace náhrad kyčelních kloubů. 1. vyd. Praha: Galén, 2004. 234 s. ISBN 80 ? 7262 ? 269 ? 2

Matouš Miloš, Matoušová Miluše, Kučera Miroslav. Život s endoprotézou kyčelního kloubu. 1. vyd. Praha: Grada 2005. 95 s. ISBN 80 ? 247 ? 0886 ? 8

Dungl Pavel a kolektiv. Ortopedie. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 1273 s. ISBN 80 ? 247 ? 0550-8

Turek, Samuel L. Orthopaedics, principles and thein application vol. 1. 4th edith. Philadelphia: Lippincott, 1984. ISBN 0 ? 397 ? 50604 - x

Předběžná náplň práce
Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala ošetřovatelskou kazuistiku u pacientky po totální endoprotéze kyčelního kloubu.
Práce se skládá z teoretické části, která je zaměřená na charakteristiku, diagnostiku a léčbu onemocnění kyčelních kloubů, na historický a současný vývoj totálních endoprotéz.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK