Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dreigroschenoper in Berlin, Prag und Wien. Das Stück von Bertolt Brecht und seine drei Inszenierungen
Název práce v jazyce práce (němčina): Dreigroschenoper in Berlin, Prag und Wien. Das Stück von Bertolt Brecht und seine drei Inszenierungen
Název práce v češtině: Žebrácká opera v Berlíně, v Praze a ve Vídni. Divadelní hra Bertolta Brechta a její tři inscenace
Název v anglickém jazyce: Threepenny Opera in Berlin, Prague and Vienna. The Play by Bertolt Brecht and Its Three Stage Productions
Klíčová slova: Bertolt Brecht, Žebrácká opera, Krejcarová opera, Třígrošová opera, epické divadlo, divadelní hra, inscenace, Berliner Ensemble, Berlín, 2007, Národní divadlo, Praha, 2009, Volkstheater Wien, Víděň, 2011
Klíčová slova anglicky: Bertolt Brecht, epic theatre, The Threepenny Opera, The Beggar’s Opera, theater play, stage production, Berliner Ensemble, Berlin, 2007, The National Theatre in Prague, 2009, Volkstheater Wien, Vienna, 2011
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Katedra germanistiky (41-KG)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.11.2009
Datum zadání: 07.12.2012
Datum a čas obhajoby: 10.01.2013 00:00
Místo konání obhajoby: katedra germanistiky UK PedF
Datum odevzdání elektronické podoby:07.12.2012
Datum proběhlé obhajoby: 10.01.2013
Oponenti: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK