Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Edukace pacientů s domácí parenterální výživou
Název práce v češtině: Edukace pacientů s domácí parenterální výživou
Název v anglickém jazyce: The Education of Patients with Home Parenteral Nutrition
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (11-00250)
Vedoucí / školitel: Mgr. Miluše Kulhavá
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.11.2009
Datum zadání: 08.05.2010
Datum a čas obhajoby: 07.06.2010 13:20
Místo konání obhajoby: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2010
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01223)
Oponenti: doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
se řídí Pokyny pro vypracování diplomové práce ÚTPO, Opatřením děkana č. 10/2008 a Pokyny pro napsání práce na závěr bakalářských, magisterských nebo doktorských studií k získání titulu Bc., Mgr. nebo PhD. na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK