Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mechanismy indukce apoptózy pankreatických β-buněk v důsledku stresu endoplazmatického retikula při diabetu 2. typu
Název práce v češtině: Mechanismy indukce apoptózy pankreatických β-buněk v důsledku stresu
endoplazmatického retikula při diabetu 2. typu
Název v anglickém jazyce: Apoptosis of pancreatic β-cells induced by endoplasmic reticulum stress
and its mechanisms in type 2 diabetes
Klíčová slova: apoptóza, diabetes mellitus 2. typu, pankreatické ?-buňky, stres endoplazmatického retikula
Klíčová slova anglicky: apoptosis, endoplasmic reticulum stress, pancreatic ?-cells, type 2 diabetes
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: RNDr. Vlasta Němcová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.11.2009
Datum zadání: 16.08.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:15.09.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:15.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2010
Oponenti: RNDr. Lenka Libusová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK