Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti šíření sladkovodních plžů
Název práce v češtině: Možnosti šíření sladkovodních plžů
Název v anglickém jazyce: Dispersion of freshwater gastropods
Klíčová slova: sladkovodní plži, disperse, vektory disperse, capture - mark - recapture, molekulární markery, populační genetika
Klíčová slova anglicky: freshwater snails, dispersal, dispersal vectors, capture - mark - recapture, molecular markers, population genetics
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: RNDr. Martin Černý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.11.2009
Datum zadání: 24.11.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:09.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2011
Oponenti: doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce má zhodnotit možnosti šíření sladkovodních měkkýšů především s ohledem na jejich reprodukční strategii (např. existence parazitickcých larev) a na charakter habitatu, který obývají (lentické x lotické vody, trvalé x dočasné vody atp.),. samozřejmostí je zhodnocení antropogenních vlivů. Práce je předstupněm pro diplomní projekt.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor review is focused on dispersal abilities and patterns of freshwater molluscs (both Bivalvia and Pulmonata) in respect to reproduction strategies (i.e. parasitic larvae) and to habitats characteristics (lentic x lotic warters, permanent x temporal etc.). Human mediated transport/dispersal.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK