Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úloha kináz rodiny Src v metabolismu RNA
Název práce v češtině: Úloha kináz rodiny Src v metabolismu RNA
Název v anglickém jazyce: The role of Src family kinases in RNA processing
Klíčová slova: Kinázy z rodiny Src , jaderná lokalizace, jaderný cytoskelet, genová exprese, metabolismus RNA, RNA vazebné proteiny.
Klíčová slova anglicky: Src family kinases, nuclear localization, nuclear cytoskeleton, gene expression, RNA metabolism, RNA binding proteins.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Daniel Rösel, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Jakub Gemperle, Ph.D. - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.11.2009
Datum zadání: 02.08.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:02.08.2010
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2010
Oponenti: RNDr. Jaroslav Mácha
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK